11,630,000,000.00 تومان

۴۶۵۰ متر زمین بر خیابان اصلی سلیمان آباد – دو بر

۴۶۵۰ متر زمین بر اصلی سلیمان آباد تنکابن دو بر ۶۰ متر بر خیابان آسفالت قابلیت تجاری مسکونی دارای سند ششدانگ منطقه ویلایی دارای موقعیت […]
142 بازدید کل ، 0 امروز