بازگشت

زمین تجاری نزدیک کریم آباد

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 7,440,000,000.00 تومان

فروش ۶۲۰ متر زمین تجاری مسکونی بر خیابان اصلی نزدیک کریم آباد تنکابن

سند ششدانگ

۱۸ متر بر

قیمت : متری ۱۲ میلیون تومان

کد فایل : ۲۷۱۴

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴

املاک خزر لند