بازگشت

فروش ۲۰۰۰ متر زمین قیمت مناسب در جاده دو هزار

9 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 900,000,000.00 تومان

۲۰۰۰ متر زمین در جاده دو هزار تنکابن منطقه گرماپشته

سند ششدانگ

کاربری مسکونی

قیمت : متری ۴۵۰ هزار تومان

کد فایل : ۲۶۷۳

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴

املاک خزر لند