بازگشت

هکتاری بر اصلی ( تجاری مسکونی )

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 38,000,000,000.00 تومان

۱۳۵۰۰ متر ( ۱/۳۵ هکتار ) در تنکابن با موقعیت تجاری مسکونی بفروش می رسد .
بین تنکابن و عباس آباد
سند ششدانگ
۸۵ متر بر خیابان اصلی
قیمت کل : ۳۸ میلیارد تومان
کد فایل : ۲۶۷۴
تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴
املاک خزر لند