ویلا جنگلی

8 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 1,050,000,000.00 تومان

آب برق گاز
۲۰۰ متر زمین
۱۳۰ متر بنا
پروانه ساخت
اثبات مالکیت
سند در نوبت

املاک خزر لند

۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴