بازگشت

۱۱ هکتار زمین در تنکابن مناسب شهرک سازی

9 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت تماس بگیرید

فروش زمین در تنکابن به متراژ ۱۱ هکتار
مناسب شهرک سازی
دو هکتار در بافت و مابقی الحاق به بافت
دارای انبار
سوئیت
چاه آب
ترانس برق
راه آسفالته داخل زمین
دارای امتیازات آب برق گاز و تلفن
دارای چشم انداز دریا و جنگل
جاده اختصاصی
دارای سند ششدانگ
قیمت مناسب
تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴
املاک خزر لند