بازگشت

۱۷۰۰۰ متر (۱/۷ هکتار ) زمین بر اصلی تنکابن به رامسر

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 28,000,000,000.00 تومان

زمین تجاری مسکونی به متراژ ۱۷۰۰۰ متر ( ۱/۷ هکتار ) جاده اصلی بین تنکابن و رامسر به فروش می رسد .
دارای سند ششدانگ
صد متر بر اصلی
قیمت کل : ۲۸ میلیارد تومان
کد فایل : ۲۶۰۱
تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴
املاک خزر لند