بازگشت

۲/۵ هکتار زمین در منطقه شهری تنکابن ( کریم آباد)

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 62,500,000,000.00 تومان

متراژ زمین : ۲/۵ هکتار
در منطقه کریم آباد تنکابن
دارای سند ششدانگ
قیمت : متری ۲/۵ میلیون تومان
قیمت کل : ۶۲/۵ میلارد تومان
کد فایل : ۲۵۳۷
تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴
املاک خزر لند