۲۰۰ متر زمین در شهسوار محل

9 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 700,000,000.00 تومان

فروش ۲۰۰ متر زمین در شهسوار محل تنکابن ( زمین شهری )

سند ششدانگ اوقافی – کاربری مسکونی

قیمت : متری ۳/۵ میلیون تومان

کد فایل : ۲۷۲۶

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴

املاک خزر لند