بازگشت

۲۰۰ متر زمین در نشتارود

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 400,000,000.00 تومان

فروش ۲۰۰ متر زمین در منطقه تیل پرده سر نشتارود تنکابن

در بافت مسکونی

سند ششدانگ

قیمت : متری ۲ میلیون تومان

کد فایل : ۲۶۹۹

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴

املاک خزر لند