۳۶ هکتار زمین در تنکابن

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 135,000,000,000.00 تومان

فروش ۳۶ هکتار زمین در تنکابن
سند ششدانگ
چسبیده به جنگل
قیمت کل : ۱۳۵ میلیارد تومان
کد فایل : ۲۵۰۵

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴
املاک خزر لند