۵۶۰۰۰ متر زمین کل در بافت

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 44,800,000,000.00 تومان

فروش زمین به متراژ ۵۶۰۰۰ متر ( ۵/۶ هکتار ) در تنکابن

کل زمین در بافت

سند ششدانگ

مناسب شهرک سازی

قیمت : متری ۸۰۰ هزار تومان ( قیمت قطعه در این منطقه متری ۱/۸۰۰ میلیون تومان )

کد فایل : ۲۷۳۱

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴

املاک خزر لند