۶۳۰ متر زمین در پلت کله تنکابن

10 ماه قبل
  • محلتنکابن
  • قیمت 1,000,000,000.00 تومان

فروش ۶۳۰ متر زمین در پلت کله تنکابن

دو قطعه به هم چسبیده ۳۲۰ و ۳۱۰ متری با قبلیت خرید یکجا و یا جداگانه

سند ششدانگ برای هر قطعه

کامل در بافت مسکونی

قیمت :متری یک میلیون و ششصد هزار تومان

کد فایل : ۲۷۰۰

تماس : ۰۹۰۲۷۵۱۹۷۳۴

املاک خزر لند